Friday, April 10, 2009

ผักชี

ผักชี(Coriander)


เป็นผักที่อยู่ในตระกูล Unbelliferae มีชื่อวิทยาศาสตร์ว่า Corian drum sativa Linn มีชื่อท้องถิ่นอื่นๆเช่น หอมป้อม เป็นผักสมุนไพรล้มลุกที่มีอายุสั้นประมาณ 40-60 วัน ลำต้น ราก ใบ ก้านใบ ดอกและเมล็ดมีกลิ่นหอม สามารถปลูกขึ้นในดินแทบทุกชนิด ชอบดินร่วนที่มีการระบายน้ำดี ปลูกได้ทั่วทุกภาคของประเทศไทยการเตรียมดินผักชีเป็นผักที่มีระบบรากตื้น ไถดินลึกเพียง 15-20 ซม. ก็พอเเล้ว ตากดินไว้ 5-7 วัน ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักที่สลายตัวแล้วคลุกเคล้ากับดินให้ทั่ว ย่อยดินให้ละเอียดเพื่อสะดวกในการปลูกการเตรียมเมล็ดพันธุ์ผักชีมีการขยายพันธุ์โดยใช้เมล็ดปลูก ก่อนที่จะปลูกต้องเตรียมเมล็ดพันธุ์ให้พร้อมก่อน โดยการบดเมล็ดให้แตก แล้วแช่น้ำไว้ 1 คืนการปลูกก่อนปลูกต้องรดน้ำให้ทั่วแปลง นำเมล็ดที่แช่แล้ว มาหว่านบนแปลงที่เตรียมไว้แล้วกลบดินละเอียดบางๆ คลุมด้วยฟางแห้งอีกชั้นหนึ่ง เพื่อรักษาความชุ่มชื้นของหน้าดินไว้ แล้วรดน้ำอีกครั้งหนึ่ง การปลูกผักชีทั้งในฤดูฝนและฤดูร้อนต้องทำร่มกันแดดแบบเพิงหมาแหงน ให้แดดส่องได้ตั้งแต่ 06.00-10.00 และ 14.00-18.00การดูแลรักษา

1.การให้ปุ๋ย ใช้ปุ๋ยสูตร 20-11-11 หรือใกล้เคียงนี้ โดยใส่ในอัตรา20-30 กก./ไร่

2.การให้น้ำ ควรให้สม่ำเสมอและเพียงพอ แต่อย่าให้โชกเกินไป เพราะผักชีเป็นผักที่สู้น้ำไม่ได้ ถูกน้ำหรือฝนมากๆมักจะเน่าง่าย

3.การกำจัดวัชพืช วัชพืชที่ขึ้นในระยะแรกควรรีบกำจัดโดยเร็ว โดยใช้มือถอน อย่าปล่อยให้ลุกลามเพราะวัชพืชเป็นตัวแย่งน้ำและอาหารจากพืชการเก็บเกี่ยวเนื่องจากผักชีสามารถใช้ทุกส่วนมาบริโภค ควรถอนด้วยมือให้ติดมาทั้งต้นและราก ก่อนถอนควรรดน้ำให้ดินชุ่มชื้นก่อน เพื่อสะดวกในการถ

No comments:

Post a Comment