Monday, April 6, 2009

ฤดูร้อน

มาถึงอีกแล้วหน้าร้อนในประเทศไทย ร้อนมาก ๆ อากาศปีนี้ก็ร้อนกว่าปีที่แล้ว บางวันอาจถึง 38-39 องศา ฉะนั้นการรดน้ำผักต้องระวัง อย่ารดน้ำตอนที่อากาศร้อนจัดควรรดตอนเช้า หรือตอนเย็นเท่านั้น และ บางวันก็มีฝนตกด้วย จึงควรดูสภาพอากาศที่แปรปรวนให้ดีด้วยว่าเราต้องเลือกปลูกพืชผักชนิดไหน จึงจะเหมาะสมกับฤดูกาลในปัจจุบันนี้

No comments:

Post a Comment