Wednesday, April 1, 2009

ช่วงหน้าร้อน หาผักอะไรมาปลูกดี ?

ว่าจะไปหาเมล็ดพันธ์ผักมาปลูก และหากระถางใหม่ ราคาไม่แพง เป็นพลาสติกจะดีกว่า เพราะทนดี ไม่แตกง่าย ปุ๋ยไม่ต้องซื้อมีอยู่แล้ว หาช้อนปลูกใหม่ ด้ามไม้ หรือส้อมพรวนดิน ต้องข้างซองเมล็ดพันธ์จะมีคำอธิบายวิธีการปลูก การรดน้ำ ใส่ปุ๋ย ราคาแต่ละยี่ห้อจะแตกต่างกัน อัตราการงอกก็แตกต่างกันด้วย บางเจ้าไปซื้อมาทดลองปลูก เพาะกล้าก่อน ไม่เห็นขึ้นเลยทั้งๆ ที่ ขยันรดน้ำทุกวัน จะทดลองปลูกในกระถางและให้ผลผลิตออกมาดี และเก็บข้อมูลไว้

No comments:

Post a Comment