Sunday, April 12, 2009

พืชล้มลุก

ผักกระถางนั้น ต้องเป็นผักล้มลุก จึงจะเหมาะสมกับการปลูก เช่นผักชี สะระเหน่ ต้นหอม ผักกาด เป็นต้น สามารถพัฒนาเป็นผักกระกางมุ้งได้โดยไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงเลย ล่ะ สนใจไหม?

No comments:

Post a Comment