Wednesday, April 15, 2009

โรคและแมลง

สะระแหน่ เป็นพืชที่ทนต่อโรคและแมลง สังเกตว่าพืชชนิดนี้ไม่ค่อยมีแมลงมารบกวนและไม่ค่อยเป็นโรค จึงไม่มีความจำเป็นต้องฉีดยาฆ่าแมลง สะระเหน่ที่นิยมกินกันกับขนมจีน หรือทานเป็นผักจิ้ม เครื่องเคียงก็ได้

No comments:

Post a Comment