Monday, April 27, 2009

โตเร็วมาก

ฟักทองกระถางที่ปลูกไว้ โตแล้ว แค่ไม่กี่วันเอง ปลูกไป 15 เมล็ด โตเป็นต้น 7 ต้น ที่เหลือไม่งอก อัตราการงอกประมาณ 50 % ไม่ค่อยดีมากเท่าไรถ้าจะดีต้อง 80% ขึ้นไป เมื่อวานฝนตกหนักมาก ทำให้ไม่ต้องรดน้ำโดยปริยาย การทำน้ำหยดแบบกาลักน้ำทำให้สะดวกไม่ต้องกังวลว่าผักจะแห้งตาย กำลังคิดว่าพื้นที่น้อย ๆ หลังห้อง ต่อไปถ้าฟักทองโตมากขึ้นจะเอาอะไรให้ต้นมันเกาะเพราะมันจะเลื้อยไปเรื่อย ๆ ในการปลูกแบบธรรมชาติที่ดินกว้างๆต้องมี สำไม้ไผ่ ปักไว้เป็นที่เกาะยึด หรือไม่ก็ปล่อยให้มันเลื้อยแผ่ไปปตามพื้นดิน ตามธรรมชาติ

No comments:

Post a Comment