Wednesday, September 23, 2009

ปลูกมะเขือเปราะ

ทดลองปลูกมะเขือเปราะ เพราะดูแล้วเป็นผักที่ทนดี สำต้นแข็งหน่อย ตอนนี้ปลูกมาได้ 1 เดือน หลังห้องพัก รดน้ำบ้างไม่ได้รดบ้าง ก็ไม่ตาย ทนดีมาก ๆ ถ้าออกดอกหรือมีลูกเมื่อไร จะถ่่ายรูปมาให้ดุกันครับ

No comments:

Post a Comment