Thursday, July 16, 2009

ต้นฟักทอง

ก็มีเรื่องมาเล่าให้ฟังว่าฟักทองที่ปลูกเอาไว้ก่อนหน้านี้ ในกระถางพลาสติกสีดำ หลังจากที่ออกดอกสีเหลืองมาอย่างสวยงามหลายดอก แต่ว่าดอกมันไม่ติดผล เข้าใจว่า ไม่มีการผสมเกสรทำให้ดอกเหี่ยวและร่วงหลุดจากต้น ตอนนี้น่าจะเป็นเวลาที่ดอกเปลี่ยนเป็นผลเล็ก ๆ ให้ได้เห็นอย่างชื่นไจแล้ว แต่ก็ไม่เป็นตามที่คาดหวัง เห็นได้ว่าการปลูกผักรับประทานเองนั้น ไม่ใช้เรื่องง่าย pig pig เลย คนทั่วไปจึงไม่ค่อยได้ทำกัน เพราะผลผลิตที่ได้น้อยไม่ค้มและเสียเวลา หลายคนมีความคิดอย่างนี้ หรือไม่ขยันทำ ไม่มีเวลาบ้าง แต่ถ้าทำได้จะเป็นการประหยัดรายจ่าย หรือเป็นหนทางเพิ่มรายได้ให้เราอีกทางหนึ่ง ไม่ยอมแพ้ครับ เกือสำเร็จแล้ว ต้องวางแผนใหม่โดยศึกษาชนิดพืช ฤดูกาลที่เหมาะสม สภาพอากาศ ที่จะปลูกที่ผ่านมายอมรับว่า ได้ดูข้อมูลน้อยไป อยากปลูกอะไรก็ปลูกเลย ซึ่งเป็นวิธีที่ไม่ดีเท่าไร อย่าทำตามครับ.....

No comments:

Post a Comment