Saturday, May 9, 2009

Update ฟักทองกระถาง
ผ่านไปหลายวันก็โตมากแล้ว แต่ยังไม่ถึงขนาดออกดอกรออีกหน่อย แมลงช่วงนี้ไม่มีให้เห็นมารบกวนเลย เพราะเป็นช่วงย่างเข้าหน้าฝน แต่ถ้าเป็นหน้าร้อน แมลงรบกวนจะมีมาก เป็นพวกเพลี้ยแป้ง ตัวเล็ก ๆ ขาว ๆ
ตอนนี้รดน้ำบ่อย ถ้าช่วงไหนไม่อยู่ห้อง ก็ใช้สายยางปล่อยน้ำหยดเอา ไม่ทำให้ผักแห้งเฉาตาย แสงแดดหลังห้องจะมีตอนเช้าถึงเที่ยง เพราะอยู่ทางทิศตะวันออก ช่วงบ่ายแดดจะไม่ส่องมามาก แสงก็พอเหมาะ ช่วงต่อไปจากนี้ ถ้าต้นฟัก โตขึ้นมันจะเริ่มเลื้อย ต้องหาอะไรมาให้เกาะ ไม่เช่นนั้นจะเลื้อยตามพื้นหลังห้อง

No comments:

Post a Comment