Thursday, May 14, 2009

ฤดูฝน

อากาศเปลี่ยนแล้ว จากหน้าร้อนมาเป็นหน้าฝน ต้องดูแลสุขภาพกันดี ๆ นะครับ โดยเฉพาะช่วงนี้คนที่มีสุขภาพอ่อนแอ มักจะเป็นหวัดได้ง่าย ต้องดูแลตัวเองกันให้มาก ทานอาหารที่สะอาด ถูกหลักอนามัย ออกกำลังกายสมำเสมอ ผักผ่อนให้เพียงพอ ทนผักด้วยนะอย่าลืม ช่วงที่ผ่านมา มีข่าวเกี่ยวกับโรคระบาด ไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009 ชื่อเท่ห์ เลยนะครับ ทำให้เราต้องติดตามข่าวสารความคืบหน้าอยูตลอดเวลาว่าจะมีผลต่อเราไหม ถ้าเราซื้อหมูในบ้านเรามารับประทาน จะเป็นอันตรายไหม เป็นต้น จะเห็นได้ว่า โรคต่าง ๆมีการพัฒนา และมีโรคใหม่ ๆ เกิดขึ้น ไม่ว่า ทั้งคน หรือพืช นันละครับ เพราะมีการพัฒนา สารเคมีใหม่ ฮอร์โมนใหม่ มาใช้กับพืชและสัตว์ ทำให้ เงื่อนไขปัจจัยต่าง ๆ ที่เคยมีอยู่ในสภาวะแวดล้อมปกติเปลี่ยนไป โรคต่าง ๆ ก็น่าจะมาจากสาเหตุนี้ เราจึงต้องหมั่นตรวจสอบข่าวสาร ต่าง ๆ อยู่เสมอนะครับ
ขอเล่าเรื่อง ไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ เล็กน้อยนะครับ เชื้อ H1N1 เป็นเชื้อไวรัสตัวใหม่ ที่ไม่เคยมีมาก่อน ทางการแพทย์ระบุว่า มีการติดต่อจากหมู สู่คน แต่ยังไม่มีการรายงานว่า มีการติตด่อจาคนสู่คนด้วยหรือไม่ จากเดิมเชื้อที่ติดต่อขากสัตว์ปีก เช่นไก่ นก ที่ผ่านมาเป็น H5N1 ซึ่งก็ไม่ติดต่อจากคนสู่คนเหมือนกัน แต่กันไว้ดีกว่า นะครับ ถ้าเป็นไปได้ก็ไม่ควรเสี่ยงที่จะไปสัมผัส นกไก่ หรือมูลนก เป็นต้น เราคงไม่อยากเป็น คนป่วยรายแรกอันดับต้น ๆและเป็นข่าวดังไปทั่วโลกนะครับ
ขอให้ดูแลตัวเองกันด้วยนะครับ และเราจะได้มาปลูกผักเพื่อสุขภาพของเรากันต่อ
admin

No comments:

Post a Comment